baner nr 1Zapytanie ofertowe

1. Zleceniodawca

2. Dane do faktury VAT (opcjonalnie - tylko jeśli są inne niż dane zleceniodawcy)

3. Miejsce i data załadunku

4. Miejsce i data rozładunku

5. Specyfika towaru